Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

CDA Series

Liên hệ Trước thuế: 0 Đ
0

Mô tả Loại: Hermetic, trọn gói, Tách, Single-mạch, Multi-mạch Ứng dụng: l.....

CDAA-B1-020

Liên hệ Trước thuế: 0 Đ
0

Thông Số Kỹ Thuật: Model: CDAA-B1-020 Xuất xứ: Hàn Quốc Mod.....

CDAS-H1-030

Liên hệ Trước thuế: 0 Đ
0

Thông Số Kỹ Thuật: Model: CDAS-H1-030 Xuất xứ: Hàn Quốc Mod.....

CDAS-H1-050

Liên hệ Trước thuế: 0 Đ
0

Thông Số Kỹ Thuật: Model: CDAS-H1-050 Xuất xứ: Hàn Quốc Mod.....

CDAS-H1-075

Liên hệ Trước thuế: 0 Đ
0

Thông Số Kỹ Thuật: Model: CDAS-H1-075 Xuất xứ: Hàn Quốc Mod.....

CDAS-H1-100

Liên hệ Trước thuế: 0 Đ
0

Thông Số Kỹ Thuật: Model: CDAS-H1-100 Xuất xứ: Hàn Quốc Mod.....

CDAS-L1-030

Liên hệ Trước thuế: 0 Đ
0

Thông Số Kỹ Thuật: Model: CDAS-L1-030 Xuất xứ: Hàn Quốc Mod.....

CDAS-L1-050

Liên hệ Trước thuế: 0 Đ
0

Thông Số Kỹ Thuật: Model: CDAS-L1-050 Xuất xứ: Hàn Quốc Mod.....

CDAS-L1-075

Liên hệ Trước thuế: 0 Đ
0

Thông Số Kỹ Thuật: Model: CDAS-L1-075 Xuất xứ: Hàn Quốc Mod.....

CDAS-L1-100

Liên hệ Trước thuế: 0 Đ
0

Thông Số Kỹ Thuật: Model: CDAS-L1-100 Xuất xứ: Hàn Quốc Mod.....

CDAS-T1-050 (Cụm máy 2 cấp )

Liên hệ Trước thuế: 0 Đ
0

Thông Số Kỹ Thuật: Model: CDAS-T1-050 (Cụm máy 2 cấp ) Xuất xứ: Hàn Quố.....

CDAS-T1-075 (Cụm máy 2 cấp )

Liên hệ Trước thuế: 0 Đ
0

Thông Số Kỹ Thuật: Model: CDAS-T1-075 (Cụm máy 2 cấp ) Xuất xứ: Hà.....

CDAS-T1-100 (Cụm máy 2 cấp )

Liên hệ Trước thuế: 0 Đ
0

Thông Số Kỹ Thuật: Model: CDAS-T1-100 (Cụm máy 2 cấp ) Xuất xứ: Hà.....

CDW Series

Liên hệ Trước thuế: 0 Đ
0

Mô  tả Type: Single-mạch, Multi-mạch Ứng dụng: lạnh & điều hòa n.....

CHAW-C1-500

Liên hệ Trước thuế: 0 Đ
0

Thông Số Kỹ Thuật: Model: CHAW-C1-500 Xuất xứ: Hàn Quốc Mod.....

CHAW-C1-600

Liên hệ Trước thuế: 0 Đ
0

Thông Số Kỹ Thuật: Model: CHAW-C1-600 Xuất xứ: Hàn Quốc Mod.....